zondag 21 juli 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst

Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:   Johan Tijssen
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug