Pastoraat Pastoraat
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus.
Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht
van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door
gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden.

Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood,
werkeloosheid, scheiding, zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen, geboorte of huwelijk
doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. 
Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Zij zijn de “oren en ogen” van de gemeente binnen een wijk. 


Heeft u vragen aan het pastoraat? 
Stuur dan een mailtje naar "pastoraat@maria-kerk.nl" of klik op het logo hieronder.

terug