Bankrekeningen Bankrekeningen
Voor het overmaken van vrijwillige bijdragen, giften en collectes kan gebruik gemaakt worden van de volgende bankrekeningen onder vermelding van doel:

Kerk:                      Geref. Kerk Vollenhove op
                                                   NL34 RABO 0301821151  of
                                                    NL76 INGB 0000938679
                                 (ook voor collecte "Onderhoud kerkgebouw ")
Diaconie:               Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  

                                                    NL 77 RABO 0127969217
Zending:                via bankrekening Diaconie o.v.v. doel "Zending"
Verjaardagfonds: 
 Geref. Kerk Vollenhove
                                                    NL34 RABO 0301821151

                                  o.v.v. doel "Verjaardagfonds"

                    
terug