WELKOM

WELKOM

De Gereformeerde Kerk Vollenhove is aangesloten bij de Protestantse Kerken in Nederland.

Bezoekadres:
Bisschopstraat 32
8325BC Vollenhove


De Gereformeerde Kerk Vollenhove wil als gemeente Gods liefde vorm geven door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel. Wij zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.


Tegenwoordig wordt de Bijbel steeds minder gelezen en zien we aan de andere kant dat jongeren steeds meer online zijn.
Ik kreeg het idee om daar iets mee te doen: een Venose audio Bijbel, waarbij de tekst van de Bijbel ingesproken wordt door (alle) inwoners van Vollenhove en omgeving. In Romeinen 10:17 staat immers: "Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus"
 
Het lijkt me mooi om er een gezamenlijk project van te maken, waarbij we in een jaar tijd in elk geval  het nieuwe testament inspreken.
Deze ingesproken teksten kunnen vervolgens beschikbaar gesteld worden  via een website en/of app.
 
Het werkt als volgt: ga naar de website www.venosebijbel.com

Venosebijbel
www.venosebijbel.com
Veno Bijbel Audio Vollenhove Samen NBV kerken samen lezen samen luisteren Venosebijbel Bible mp3

 Kies vervolgens voor inspreken of luisteren. Wil je een tekst inspreken, kies dan een bijbeltekst en neem deze vervolgens op met je computer of smartphone.
Stuur deze vervolgens naar . Vervolgens wordt de ingesproken tekst beschikbaar om terug te luisteren via de website.Heeft u informatie voor de website of wilt u informatie graag geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar " of klik op het logo hieronder.

 Bij geboorte, huwelijk, ziekte of opname in ziekenhuis, of een andere mutatie s.v.p. contact opnemen met/doorgeven aan wijkouderling, preses of scriba.​
 

 
EXTRA INFO EXTRA INFO

Kerk op de Catwalk!  

door de gezamenlijke kerken

 

Wanneer: Vrijdag 13 januari om 20.00 uur
Waar:      Grote Kerk Vollenhove
 
Komt dat zien, komt dat zien! 500 jaar Reformatie in beeld bij de modeshow: Kerk op de Catwalk. De kleding wordt geshowd door gemeenteleden van de Johanneskerk, Mariakerk en Hervormde Gemeente. Gratis toegang voor iedereen. Van tevoren is er een rondgang door Veno. Nadien koffie met wat lekkers.


FACEBOOK 

De Mariakerk Vollenhove heeft ook een facebookpagina. Deze wordt beheerd door Sonja Bovendeur van de PR- commissie. 
Mocht u iets via de Facebookpagina van de kerk willen delen (graag!), dan kunt u dit sturen naar .
Klik hieronder om naar de Facebookpagina te gaan. 
 

Catechese-geloofsgesprek- gesprekskringen voor jongeren

Whats up!
Voor alle jongeren van de middelbare school is er Whats Up! Dat is de combinatie huiscatechese en club.
Vanaf dit seizoen bieden de Mariakerk en de Hervormde Gemeente dat samen aan. Alle jongeren worden uitgenodigd.
Wil je na de start van het seizoen alsnog meedoen, stuur een berichtje aan Wouter Verkerk ( ) 

lees meer »