WELKOM

WELKOM

De Gereformeerde Kerk Vollenhove is aangesloten bij de Protestantse Kerken in Nederland.

Bezoekadres:
Bisschopstraat 32
8325BC Vollenhove


De Gereformeerde Kerk Vollenhove wil als gemeente Gods liefde vorm geven door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel. Wij zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.


Tegenwoordig wordt de Bijbel steeds minder gelezen en zien we aan de andere kant dat jongeren steeds meer online zijn.
Ik kreeg het idee om daar iets mee te doen: een Venose audio Bijbel, waarbij de tekst van de Bijbel ingesproken wordt door (alle) inwoners van Vollenhove en omgeving. In Romeinen 10:17 staat immers: "Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus"
 
Het lijkt me mooi om er een gezamenlijk project van te maken, waarbij we in een jaar tijd in elk geval  het nieuwe testament inspreken.
Deze ingesproken teksten kunnen vervolgens beschikbaar gesteld worden  via een website en/of app.
 
Het werkt als volgt: ga naar de website www.venosebijbel.com

Venosebijbel
www.venosebijbel.com
Veno Bijbel Audio Vollenhove Samen NBV kerken samen lezen samen luisteren Venosebijbel Bible mp3

 Kies vervolgens voor inspreken of luisteren. Wil je een tekst inspreken, kies dan een bijbeltekst en neem deze vervolgens op met je computer of smartphone.
Stuur deze vervolgens naar . Vervolgens wordt de ingesproken tekst beschikbaar om terug te luisteren via de website.Heeft u informatie voor de website of wilt u informatie graag geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar " of klik op het logo hieronder.

 Bij geboorte, huwelijk, ziekte of opname in ziekenhuis, of een andere mutatie s.v.p. contact opnemen met/doorgeven aan wijkouderling, preses of scriba.​
 

 
EXTRA INFO EXTRA INFO

Bij de Paasdiensten

Dit jaar is gekozen om de diensten in de Stille Week zo te houden dat ze gericht zijn op jong en oud. We hopen veel kinderen van de basisschool en jongeren te begroeten. Aan de dienst op Witte Donderdag zullen de kinderen van groep 7 en 8 zelf meewerken.

Witte donderdag sedermaaltijd verzorgd door kinderen groep 7 en 8
Donderdag 13 april, 19.00 uur

We zitten aan tafeltjes in de kerk, en hebben samen de sedermaaltijd (omlijst met liederen en verhalen). Jezus hield deze maaltijd namelijk zelf met zijn leerlingen op de avond voor zijn kruisiging. Hij gaf aan brood en wijn een nieuwe betekenis, en stelde zo het avondmaal in. We gaan deze avond beter begrijpen wat de achtergrond van het avondmaal is. We delen matzes en druivesap met elkaar. Bij de uitgang is een collecte voor Tear, om ook te delen met wie leven in armoede. Na de Sedermaaltijd die ca. 45 minuten duurt, gaan we (met wie dat wil) door naar The Passion.

Goede Vrijdag
Vrijdag 14 april, 19.00 uur


Op Goede vrijdag gedenken we in de kerk Jezus’ kruisweg en sterven. We gaan op de weg achter Jezus aan en gebruiken daarbij de kruisweg van Leo Dortans (zie afbeelding). Deze kruisweg is door hem geboetseerd tijdens de creatieve therapie in zijn opnameperiode in Psycho-medisch Streekcentrum de Vijverhof  in Maastricht. Leo droeg jarenlang zelf een zwaar kruis, en verwerkte dat in deze kruiswg. Als boer was hij vertrouwd met klei.
Bijzonder aan deze kruisweg is dat duidelijk wordt dat het verhaal van Christus over ons allemaal gaat. Het is het levensverhaal van mensen die soms veel lijden, die soms grote en soms kleine kruizen dragen.  De tekst die bij de kruisweg wordt gelezen  is geschreven door  Thur Borgers en Marlies Huveneers. Na de kruisweg steken bidden we, steken we zelf een kaarsje aan, en verlaten in stilte de kerk.

 
Paaswake voor jong en oud
Stille zaterdag 15 april, 21.00 uur

De nacht van Pasen is de nacht van de opstanding van Jezus. Eigenlijk is het dus de belangrijkste nacht van de kerk. In de Paaswake staan we daarbij stil. We beginnen in het donker en horen teksten over het donker, en over hoe God ons uit het donker redt. We maken mee hoe het licht doorbreekt als de Paaskaars wordt binnengebracht en geven het licht aan elkaar door.
 In deze dienst belijden we ons geloof en vernieuwen we onze doop. We vormen een kring rond het doopvont en mogen het water aanraken. We eindigen in de kring rondom met doopvont met het breken van het brood en het delen van wijn. Wij mogen leven, omdat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven!

 
Paasmorgen!  Een last weggenomen
Zondag 16 april, 10.00 uur


Om 10.00 uur hebben we een dienst voor jong en oud. We horen over de steen die is weggenomen. We zijn bevrijd! In deze feestelijke dienst zullen de bekende Paasliederen niet ontbreken.
De paasdiensten zijn voorbereid door de Paasvoorbereidingscommissie bestaande uit Marcel Muizelaar, Jacoline Winters, Tineke Lassche, Anneke Hamer, Gera Laarman en Marijn Rohaan. Voorganger in de paasdiensten is ds. Marijn Rohaan. We hopen op je komst!

FACEBOOK 

De Mariakerk Vollenhove heeft ook een facebookpagina. Deze wordt beheerd door Sonja Bovendeur van de PR- commissie. 
Mocht u iets via de Facebookpagina van de kerk willen delen (graag!), dan kunt u dit sturen naar .
Klik hieronder om naar de Facebookpagina te gaan. 
 

Catechese-geloofsgesprek- gesprekskringen voor jongeren

Whats up!
Voor alle jongeren van de middelbare school is er Whats Up! Dat is de combinatie huiscatechese en club.
Vanaf dit seizoen bieden de Mariakerk en de Hervormde Gemeente dat samen aan. Alle jongeren worden uitgenodigd.
Wil je na de start van het seizoen alsnog meedoen, stuur een berichtje aan Wouter Verkerk ( ) 

lees meer »