WELKOM

WELKOM

De Gereformeerde Kerk Vollenhove is aangesloten bij de Protestantse Kerken in Nederland.

Bezoekadres:
Bisschopstraat 32
8325BC Vollenhove


De Gereformeerde Kerk Vollenhove wil als gemeente Gods liefde vorm geven door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel. Wij zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.


Tegenwoordig wordt de Bijbel steeds minder gelezen en zien we aan de andere kant dat jongeren steeds meer online zijn.
Ik kreeg het idee om daar iets mee te doen: een Venose audio Bijbel, waarbij de tekst van de Bijbel ingesproken wordt door (alle) inwoners van Vollenhove en omgeving. In Romeinen 10:17 staat immers: "Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus"
 
Het lijkt me mooi om er een gezamenlijk project van te maken, waarbij we in een jaar tijd in elk geval  het nieuwe testament inspreken.
Deze ingesproken teksten kunnen vervolgens beschikbaar gesteld worden  via een website en/of app.
 
Het werkt als volgt: ga naar de website www.venosebijbel.com

Venosebijbel
www.venosebijbel.com
Veno Bijbel Audio Vollenhove Samen NBV kerken samen lezen samen luisteren Venosebijbel Bible mp3

 Kies vervolgens voor inspreken of luisteren. Wil je een tekst inspreken, kies dan een bijbeltekst en neem deze vervolgens op met je computer of smartphone.
Stuur deze vervolgens naar . Vervolgens wordt de ingesproken tekst beschikbaar om terug te luisteren via de website.Heeft u informatie voor de website of wilt u informatie graag geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar " of klik op het logo hieronder.

 Bij geboorte, huwelijk, ziekte of opname in ziekenhuis, of een andere mutatie s.v.p. contact opnemen met/doorgeven aan wijkouderling, preses of scriba.​
 

 
EXTRA INFO EXTRA INFO

Dodenherdenking
De Dodenherdenking op 4 mei begint om 19.20 uur op de parkeerplaats van Oldruitenbourgh, daarna is een rondgang langs de drie kerken en een kranslegging op het Kerkhof.  Na de twee minuten stilte aansluitend toespraken in de Grote kerk.


Koninklijke Onderscheiding Harm Lassche
Harm Lassche heeft 26 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn werk als boekhouder van onze kerk. De onderscheiding is hem uitgereikt door waarnemend burgemeester Rob Bats in villa Rams Woerthe te Steenwijk.  

Harm vervult het boekhouderschap al vanaf september 2001 en was op dat moment nog werkzaam bij het Waterschap Reest en Wieden en ging in 2013 met pensioen.
Harm is vakbekwaam en doet zijn werk uiterst consciëntieus. Hij is een uiterst aimabele persoon en makkelijk toegankelijk voor vragen en kwesties. Altijd bereid tot uitleg, van de soms ingewikkelde materie, aan leken. Hij doet dit alles op bescheiden wijze en treedt niet op de voorgrond. Ook nu hij van zijn pensioen geniet is hij nog steeds “om niet” bereid zich voor onze kerk in te zetten en doet dat dan gemiddeld ruim een dag per week.  Wij zijn als kerkenraad en kerk hem veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid en inzet. De receptie, ’s avonds in onze Mariakerk, die hem is aangeboden door kerkenraad, is druk bezocht, waarbij ook afgevaardigden van de medeondertekenaars aanwezig waren en hem met lovende woorden toe gesproken hebben.


PR COMMISSIE
Het doel van de PR commissie is om meer bekendheid aan de activiteiten van onze kerk te geven.
Informatie vanuit andere commissies binnen de kerk, die gepubliceerd moet worden in bijvoorbeeld  kranten zoals De Nieuwsbode, De Noordoostpolder, Facebook enz. wordt door de PR commissie verspreid. Ook kan de commissie posters vermenigvuldigen en verspreiden.
Het is de bedoeling dat u uw informatie stuurt naar:  tenminste een week voor de gewenste publicatiedatum.
De PR commissie van de Mariakerk bestaat uit: Sonja Zeelte-Bovendeur, Corry van Rosmalen en Hanneke Lassche.


FACEBOOK 

De Mariakerk Vollenhove heeft ook een facebookpagina. Deze wordt beheerd door Sonja Bovendeur van de PR- commissie. 
Mocht u iets via de Facebookpagina van de kerk willen delen (graag!), dan kunt u dit sturen naar .
Klik hieronder om naar de Facebookpagina te gaan. 
 

Catechese-geloofsgesprek- gesprekskringen voor jongeren

Whats up!
Voor alle jongeren van de middelbare school is er Whats Up! Dat is de combinatie huiscatechese en club.
Vanaf dit seizoen bieden de Mariakerk en de Hervormde Gemeente dat samen aan. Alle jongeren worden uitgenodigd.
Wil je na de start van het seizoen alsnog meedoen, stuur een berichtje aan Wouter Verkerk ( ) 

lees meer »