Kerkdiensten algemeen Kerkdiensten algemeen


Iedere zondagmorgen, met uitzondering van de periode in de zomervakantie, is er oppasdienst voor de kinderen aanwezig in de Voorhof. Kijk in het menu "Oppasdienst" voor meer informatie.
Voor de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool wordt er een kindernevendienst gehouden in de Voorhof naast de kerk. De kinderen beginnen in de dienst in de kerk en gaan vóór de verkondiging onder leiding van leden van KEE (de werkgroep Kind en Eredienst) naar de Voorhof. Na de verkondiging komen zij terug in de kerk. Voor meer informatie zie in het menu "Kind en Eredienst".

Na afloop van de morgendiensten is iedereen, jong en oud, van harte welkom in "de Voorhof" waar koffie en thee wordt geschonken en waar men kan napraten over de kerkdienst.

terug