Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.


Hieronder vallen:
- Opstellen beleidsplan, begroting en jaarrekening.
- Zorg dragen voor geldwerving.
- Onderhoud Kleine- of Mariakerk, de Voorhof en de pastorie.
- Beheer van goederen van de gemeente.
- Personeelsbeleid.
- Opdrachtgever van kosters en beheerders.
- Bijhouden van registers en archieven
- Beheren van verzekeringspolissen.


Als ouderling- kerkrentmeester heeft nu zitting:
Freek Weijs, voorzitter

'Gewone' leden van het college:
Anke Hulleman- van der Linde, secretaris tevens boekhouder
Gerard Dikken
Frank van Harten

 

Vragen aan het College van Kerkrentmeesters? Stuur een mailtje door op de enveloppe te klikken

terug