zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur

Gemeentezondag in Park Old Ruitenborgh


Voorganger
:            ds. Douwe Wijmenga
Muziek:    Erik Hofstede
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Interkerkelijk dovenpastoraat
(in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)
               

terug