zondag 24 september 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:   - Erik Hofstede
Klik hier voor uitzending via de livestream

Liturgie
Collectes:  -KIA Zending Vredesweek
  - (in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove |
     NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

terug