woensdag 13 maart 2024 om 19.30 uur

Biddag (Gezamenlijke dienst in de Mariakerk)


Voorganger: ds. G.J. Röben, Vollenhove
Organist:     Harry Haasjes
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug