zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal  (zittend)


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Organist:       Berto Smelt
Klik hier voor uitzending via de livestream

CollectenDiaconie
    (in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
               - H.Av. collecte: World Servants
                 

                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk, Scipio of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug