zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst

Top2000dienst
Thema: "Groen geloven"
Vierde Adventszondag

Voorganger
: ds. Douwe Wijmenga
Muziek:       Huisband met Aline Rook
Klik hier voor uitzending via de livestream

Collecte: - Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of  NL76 INGB 0000938679)
Liturgie

terug