zondag 21 augustus 2022 om 19.00 uur

Gezamenlijke Tentdienst Sint Jansklooster

Corsodienst
Thema: Zoals klei
Voorganger: dhr,Pim Durieux     
Collectes: -Dorcas en onkosten

terug