zondag 23 oktober 2022 om 10.00 uur

What's up jeugddienst

(gewone dienst in de Grote Kerk)]
Thema: Twijfel  ? Geloof ik?!?

Voorganger: dhr.Pim Durieux, Sint Jansklooster
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   Herman Kamp

Collecte: -Kerk
                - Onderhoud kerkgebouw
( beide in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151 of
   NL76 INGB 0000938679)

Liturgie

terug