zondag 31 oktober 2021  om 10.00 uur
Kerkdienst (Doopdienst)


Voorganger: ds. Douwe Wijmenga
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Herman Kamp
Collecte: - Diaconie
(in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel  t.n.v. Diaconie.Geref. Kerk Vollenhove  
    NL 77 RABO 0127969217)  
                - Onderhoud kerkgebouw
( in de kerk of via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151)
Liturgie

terug