woensdag 3 november 2021  om 19.30 uur
Dankdagdienst

Voorganger: mevr. L. Winters-Jonas, Kraggenburg
Klik hier voor uitzending via de livestream
Organist:   - Anne Kroeze
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(bij de uitgang van de kerk of beide via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel
t.n.v.Geref. Kerk Vollenhove
 NL34 RABO 0301821151  of
 NL76 INGB 0000938679
)
                   -Dorcas      
     
Liturgie

terug