Zondag 24 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
Kerkdienst voor allen via de livestream op internet
Organist: Johan Bredewout

Voorganger: dhr, J. Smit, Belt-Schutsloot
Klik hier voor uitzending via de livestream
Liturgie
Organist:  - Johan Bredewout
Collectes:  - Kerk
                  - Onderhoud kerkgebouw
(via bankoverschrijving  o.v.v. datum en doel t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove
   NL34 RABO 0301821151  of
   NL76 INGB 0000938679
)

terug