Beroepingscommissie Beroepingscommissie


Afgelopen periode heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met de noodzakelijke voorbereidende stappen in het beroepingsproces.
Er is nagedacht over de samenstelling van de beroepingscommissie waarbij gekeken is naar groepen uit en delen van de gemeente. We hebben getracht om een beroepingscommissie samen te stellen die een juiste vertegenwoordiging van onze gemeente weergeeft.
We zijn dankbaar en verheugd dat we u de volgende namen van gemeenteleden mogen noemen die ingestemd hebben om deze belangrijke taak op zich te nemen:
Vanuit de kerkenraad: Frank van Harten, José van der Linde en Gerrit Weijs.
Vanuit de gemeente: Anita Nijhuis, Stephan van Eerde, Anke Hulleman en Jacolien Bakker.
Daarnaast hecht de kerkenraad er waarde aan om ook de ‘oudsten’ en ‘jongsten’ te horen.
Mw. Ans Winters zal hierin een adviserende taak op zich nemen. De categorie ‘jongsten’ moet nog ingevuld worden.

terug